مجموعه توربین گاز به همراه ژنراتور (توربوژنراتور)

مجموعه توربوژنراتور شامل يک ژنراتور و يک توربين گاز جهت رانش آن، به منظور تبديل انرژي مکانيکي توربين گاز به انرژي الکتريکي در بخش‌هاي مختلف صنعتي و شهري جهت تأمين برق، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
با افزايش روزافزون تقاضاي انرژي الکتريکي و همچنين با توجه به سياست‌هاي پدافند غيرعامل، استفاده از توربوژنراتورهاي کلاس تواني پايين و متوسط، جهت توليد پراکنده برق در مقياس کوچک، رو به افزايش است.

از مزاياي مجموعه‌هاي توربوژنراتور با توان پايين و توليد پراکنده مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

  • حذف اتلاف انرژي در شبکه توزيع
  • تنظيم ولتاژ، بهبود ضريب قدرت و بهبود كيفيت توان
  • افزايش پايداري و امنيت فني سيستم قدرت
  • توسعه سياست‌هاي پدافند غيرعامل
  • برق‌رساني به مناطق دورافتاده و صعب العبور
  • عدم نياز به سرمايه‌گذاري هنگفت و امکان مشارکت بخش خصوصي