دستاوردی دیگر از تلاشگران صنعت داخل

راه اندازی توربوژنراتور بخار ۲۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی مجتمع عظیم ذوب آهن اصفهان با سیستم کنترل مدرن و توسعه یافته که طراحی، نصب و اجرای آن توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه صورت پذیرفته است را به کلیه صنعتگران خستگی ناپذیر کشور تبریک عرض می نماییم.