• انجام تحلیل‌های مهندسی ارتقاء توربین

پروژه بومی‌سازی دانش فنی و ساخت توربین گاز ارتقاء یافته برای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان کارفرمای این پروژه پژوهشی، توسط گروه توربین ماشین خاورمیانه در حال انجام است. در این پروژه‌ مسئولیت و وظیفه تحلیل‌های مهندسی شامل محاسبات و تحلیل سیکل و عملکرد موتور و همچنین سیستم کنترل آن، تحلیل‌های آیرودینامیک و ترمودینامیک مجموعه کمپرسور و توربین، محاسبات و تحلیل جریان سرد و گرم در محفظه احتراق، تحلیل‌های مربوط به مواد و پوشش‌دهی و محاسبات انتقال حرارت و همچنین تحلیل‌های مکانیک و ارتعاشات مجموعه روتور و قطعات ثابت به شرکت مدیریت پروژه‌های توربین ارکان ایرانیان واگذار گردیده که با هدف دستیابی به روند و چگونگی انجام ارتقاء این توربین صورت می‌گیرد.
از بررسی‌ها و تغییرات صورت گرفته می‌توان به اعمال پوشش‌دهی‌های جدید و تغییر آلیاژهای قطعات حساس به منظور افزایش عمر مفید آن‌ها اشاره کرد. استفاده از پوشش Sermetel-W در دیسک‌ها و پره‌های کمپرسور توربین ارتقا یافته باعث افزایش مقاومت به خوردگی قطعات کمپرسور می‌گردد. این افزایش مقاومت به خوردگی علاوه بر افزایش عمر کاری قطعات، می‌تواند فواصل زمانی لازم برای بازرسی و یا تعویض آن‌ها را بیشتر کرده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری توربین شود.
در دیسک‌ها و بولت مرکزی ناحیه داغ، جنس قطعات از A-286 به سوپر آلیاژ IN-718 تغییر کرده است که در دمای کاری این توربین از لحاظ عمر گسیختگی، مقاومت در برابر خستگی و خواص استحکامی برتری دارد. همچنین به علت حضور آلیاژهای نیوبیوم و مقدار بیشتر کروم، قطعات از استحکام و مقاومت به خوردگی بالاتری نسبت به نمونه قبلی برخوردارند. همچنین در پره‌های ناحیه داغ، جایگزینی آلیاژ پایه نیکل IN-713C با آلیاژ هم‌خانواده IN-738LC باعث ارتقای خواص مواد از لحاظ خواص گسیختگی و کششی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی، خزش، سولفیداسیون و خوردگی شده است.
از سوی دیگر با بازطراحی مسیرهای خنک‌کاری محفظه احتراق، میزان سهم هوای تخصیص یافته به منظور خنک‌کاری دیواره‌های لاینر افزایش یافته که منجر به ایجاد پتانسیل افزایش دمای خروجی از محفظه و در نتیجه ارتقاء توان شده است. با افزایش نسبت سوخت به هوا در محفظه، دمای خروجی از آن از ۱۶۰۰ درجه فارنهایت به ۱۶۶۰ درجه افزایش یافته و توان تولیدی حدود ۱۵% بهبود می‌یابد. با توجه به تغییر دمای کاری و جنس قطعات ناحیه داغ، تنظیم فواصل جدید پره‌ها با سطوح مجاور با توجه به تغییر شرایط انبساطی قطعات، با استفاده از نرم‌افزارهای عددی محاسبه شده و در مونتاژ توربین ارتقا یافته اعمال می‌شود.
با انجام موفقیت‌آمیز این پروژه، برای نخستین بار در کشور ارتقای توربین گاز کلاس ۴ مگا‌وات با افزایش توان ۵۰۰ اسب بخار انجام می‌گیرد. بحمدا... این پروژه با موفقیت در این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه گروه توربین ماشین خاورمیانه به انجام رسیده و تحویل گروه برای ساخت و تحویل قطعات شده است.