• چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری روز دوشنبه دهم آذر ماه ۱۳۹۳ در مرکز همایش های بین المللی کیش آغاز به کار کرد. در این همایش که به مدت دو روز با محورهای نقش شبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان درتجاری‌سازی دانش و فناوری ، مدیریت نوآوری در شبکه بنگاه‌های فوق الذکر ، نقش یکپارچه‌کننده‌های دانش و فناوری درشبکه بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و دانش‌بنیان، دیپلماسی فناوری در خدمت توسعه و انتقال دانش و فناوری و بسترهای ملی لازم برای تجاری‌سازی دانش و فناوری (در کشورهای در حال توسعه) در حال برگزاریست ، نمایندگان شرکت توربین ماشین خاورمیانه به عنوان سازنده توربین گاز ۴ مگاوات با بهره گیری از دانش ایجاد شده در طی سال ها فعالیت و تجربه و براساس روش های نوین مدیریت فناوری حضور یافته اند.