نشریه

نشریه علوم، فنون و مدیریت توربین ماشین به‌صورت علمی به نشر مطالب تخصصی و کاربردی صنعت ماشین‌های دوار می‌پردازد و دراین خصوص چالش‌ها، تنگنا‌ها و مسائل مربوط به این صنعت در کشور نیز بخصوص از نقطه‌نظر فعالان این حوزه مانند بهره‌برداران و سازندگان داخلي درنظر گرفته شده است. نیاز مبرم صنایع کشور از یکسو و از سوی دیگر فقدان اطلاع‌رسانی کافی و نشریه‌های تخصصی در حوزه توربو‌ماشین‌ها، شرکت توربین ماشین خاورمیانه را به عنوان یک گروه تخصصی، فنی و اجرایی بر آن داشت که نشریه علوم، فنون و مدیریت توربین ماشین را منتشر نموده و در جهت نشر مطالب کاربردی در آن بکوشد. این نشریه به همت متخصصان فعال در زمینه توربو ماشین‌ها در حوزه‌های صنعتی و دانشگاهی ایجاد شده و با استفاده از حمایت، پشتیبانی و خصوصاًٌ تجارب بسیار ارزشمند صنعتی شرکت توربین ماشین خاورمیانه در این حوزه، پیوندی عمیق بین دانسته‌های دانشگاهیان و تجارب بهره‌برداران و صنعتگران برقرار نموده است. حضورکارآفرینان، صنعتگران و بهره‌برداران در کنار اعضای هیات علمی دانشگاه‌های معتبر و نخبگان کشور در هیات تحریریه مجله، مطالب منتشر شده در این نشریه را هم از حیص علمی و هم از لحاظ کاربردی از درجه مطلوبی برخوردار نموده است.
مطابق با منشور انتشار این نشریه، مطالب منتشره همگی در جهت اطلاع‌رسانی، افزایش آگاهی و دانش و همچنین ایجاد پنجره‌ای برای انعکاس دستاوردهای صنعتگران کشور عزیزمان در حوزه انرژی و ماشین‌های دوار تهیه شده است. ضمن انتشار مقالات علمی به‌روز، معتبر و مرتبط با این صنعت که محتملا مورد توجه دانشگاهیان و پژوهشگران فعال در این حوزه قرار گرفته است، تلاش شده است که مطالبی نیز در مورد محصولات صنعتی در حوزه توربو‌ماشین‌ها، مباحثی در مورد اقتصاد انرژی در زمینه تولید برق در زمینه تاریخچه توربین گاز، سیستم کنترل توربین گاز و استانداردهای مرتبط با این صنعت فراهم شود تا مطالب منتشره برای فعالان این صنعت مفید به فایده باشد.
مدیر مسئول، سردبیر، هیات تحریریه و کلیه دست اندرکاران این نشریه امید دارند که به‌عنوان نماینده کوچکی از طلیعه‌داران و بانیان حرکت بومی‌سازی و ساخت داخل در این حوزه که شانه به شانه با تکنولوژی روز دنیا در تنگناها و فراز و نشیب‌های حاکم بر فضای صنعتی و کسب و کار کشور در تلاشند، بتوانند در حوزه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای باشند برای انعکاس دستاوردهای ارزشمند فعالان صنعت کشور در حوزه ماشین‌های دوار که عمدتاً مغفول مانده است.