طراحی، تحلیل، تست و ارتقاء توربين گاز

توربين‌هاي گاز يکي از منابع اصلي توليد توان در صنايع مختلف مي‌باشند. با افزايش نياز به انرژي و پيشرفت تکنولوژي توربين‌هاي گاز در سال‌هاي اخير، طراحي، تحليل و شناسايي عملکرد آنها به دانشي بسيار سطح بالا و استراتژيک تبديل شده است.

فرآيند تست نيز يکي از مراحل کليدي و حياتي در طراحي، ساخت و اورهال توربين‌هاي گاز مي‌باشد که در غالب تست بخشهاي مختلف به صورت مجزا و يا تست عملکردي کل محصول مي باشد. جهت تست عملکردي کل محصول، امروزه گزينه هاي دينامومتر ترمز آبي و دينامومتر ژنراتوري در دنيا رايج هستند.

به پشتوانه بيش از يک دهه تجارب ارزنده در زمينه تعمير و نگهداري توربينهاي گاز در مجموعه توربين ماشين خاورميانه و به همراه علم روز تحليل علت و معلول حوادث تجهيزات دوار در کنار استفاده از ادوات تست آزمايشگاهي و نرم‌افزارهاي تخصصي، اين شرکت به عنوان يکي از شرکتهاي زيرمجموعه گروه توربين ماشين خاورميانه، امکان عيب‌يابي حوادث منجر به تخريب قطعات نواحي سرد و گرم توربين گاز، انجام تحليل‌هاي مهندسي در زمينه‌هاي عملکردي، ارتقاء و تست و شناسايي پهنه عملکرد را دارا مي‌باشد.

خدمات قابل ارائه در حوزه توربين‌هاي گاز:

  • مدل‌سازي و شناسايي عملکرد
  • امکان سنجي و بررسي پتانسيل ارتقاء
  • بازطراحي و بهبود عملکرد اجزاء
  • عيب‌يابي و رفع خطا
  • طراحي، ساخت و پياده‌سازي سيستم پايش وضعيت
  • تغيير مواد و افزايش عمر قطعات
  • توسعه شبيه‌ساز عملکرد