تماس با ما

  دفتر مرکزی
آدرس : شهرک قدس ، بلوار دریا ، خیابان رامشه ، خیابان توحید پنجم ، پلاکA 11
          کد پستی : ۸۳۷۴۱-۱۴۶۶۹
          شماره تماس : ۸۸۳۶۴۴۱۳
          نمابر : ۸۸۳۶۳۲۱۵

  کارگاه
آدرس : تهران، کیومتر ۱۶ جاده قدیم کرج، خیابان سولیران، مرکز تحقیقات مهندسی
          شماره تماس :۶۶۲۸۴۰۱۴
          نمابر : ۶۶۲۸۴۰۱۳

 دفتر مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب ا...، خیابان شهید قاسمی، کوچه گلستان، بن بست گل، پلاک ۴، واحد ۳
          کد پستی: :۷۳۷۶۵- ۱۴۵۹۹
          تلفکس: ۶۶۰۶۶۱۴۴