طراحی، تحلیل، تست و ارتقاء کمپرسور گریز از مرکز

کمپرسورهاي گريز از مرکز با توجه به کاربرد و شرايط بهره‌برداري از جايگاه ويژهاي در بخشهاي مختلف صنايع نفت‏، گاز و پتروشيمي برخوردار ميباشند. از لحاظ آماري نيز اين کمپرسورها بالاترين سهم را در فرآيندهاي صنعتي تراکم گازها به خود اختصاص داده‌اند. به دليل نوع طراحي واحدهاي بهره‌برداري و توليد نفت، ايستگاه‌هاي تقويت فشار خطوط انتقال شرکت نفت و همچنين تعداد کمپرسورهاي گريز از مرکز موجود در شرکت‌هاي بهره‌برداري نفت و گاز و طرح‌هاي توسعهاي صنايع کشور، دستيابي به دانش طراحي، ساخت و بومي‌سازي کمپرسورهاي سانتريفيوژ فرآيندي از ارزش استراتژيک ويژهاي برخوردار مي‌باشند.

در شركت توربين ارکان ايرانيان تيمي مجرب، متشكل از مهندسين طراح، مواد، شيمي و ساخت و توليد، با هدف مهندسي معکوس، تعميرات، ساخت مجدد و بالابردن كيفيت و مقاومت اجزا کمپرسور مشغول ارايه خدمات مي‌باشند.

در اين مسير علاوه بر طراحي مكانيكي، تعيين و انتخاب مواد اوليه مناسب نيز از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده و با کمک آزمايشگاه‌هاي مجهز و مهندسين با تجربه، به طور کامل مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. با استفاده از روش مهندسي معكوس و آناليز لرزش روتورها، سيستم روغن كاري و واشرها نيز طراحي مي‌گردند.

انواع مختلف شفت و ايمپلرهاي ساخته شده توسط اين شرکت در پروژه هاي متفاوتي نصب گرديده و هم اكنون در حال بهره‌برداري هستند.

خدمات قابل ارائه در حوزه کمپرسورهاي گريز از مرکز:

  • نصب و راه اندازي، مونتاژ و دمونتاژ کمپرسورهاي گريز از مرکز
  • بازرسي و عيب يابي انواع روتورهاي کمپرسورهاي گريز از مرکز، مطابق با استانداردهاي صنايع نفت و گاز
  • مهندسي معکوس، ساخت، بازسازي و تعمير قطعات روتورها
  • تحليل، باز طراحي و ارتقاي عملکرد کمپرسورهاي گريز از مرکز
  • تحليل جريان و عملکرد در طبقات کمپرسورهاي گريز از مرکز
  • تحليل سازهاي و ارتعاشي روتور و زيرمجموعه‌ها
  • آناليز مواد و انجام آزمايشات مخرب و غيرمخرب
  • تست و کنترل کيفيت قطعات